Konferencián a HISZEM-ről

2011. október 18-án került sor a „Regionális Pedagógiai Kutató- és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére (RPKSZK)” című TÁMOP-projekt záró konferenciájára. A rendezvényen Ádám Anetta és Knausz Imre beszélt a HISZEM-ről, az Útkereső Iskolák programról, illetve konkrétan a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye, valamint a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola együttműködéséről.

Egy élhetőbb Borsodért

A HISZEM vállalt feladatainak részeként fontosnak tartja a szakmai utánpótlás képzését, kinevelését. Ennek jegyében júniusi konferenciánkról I. éves pedagógiai szakos hallgatóink, Bráz Nikolett és Csorba Fanni Ildikó beszámolóját tesszük közzé.

A konferencia

2011. június 29-én került megrendezésre a Hátrány és Iskola Szakmai Műhely (HISZEM) első konferenciája. A HISZEM idén alakult a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Célja, hogy megoldást keressen az oktatásban és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtésére. A műhely feltett szándéka, hogy összefogja azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik készek változtatni módszereiken annak érdekében, hogy egy mindenki számára elérhető és eredményes oktatást biztosítsanak. Első konferenciájukon ennek értelmében arra törekedtek a szervezők, hogy a már kiforrott módszerrel rendelkező mesteriskolák bemutatkozzanak és megoldási lehetőséget villantsanak fel az útkereső intézmények számára.

Miben hisz a HISZEM?

Hiszünk abban, hogy a mélyszegénység és a gyűlölködés felszámolható Magyarországon.

Hiszünk abban, hogy a mélyszegénység és a gyűlölködés felszámolásában kulcsszerepe lehet az oktatásnak.

Hiszünk abban, hogy a szegény sorsú és roma gyerekek tanulása és továbbtanulása fontos társadalmi érdek.

Hiszünk abban, hogy az oktatás megújulásának sokféle útja van.

Hiszünk a hálózati együttműködésben, abban, hogy az oktatási-nevelési intézmények segíthetik egymás megújulását.

Hiszünk abban, hogy a pedagógusjelölteket tudatosan fel kell készíteni a szegény sorsú és roma gyerekek oktatására és nevelésére.

Hiszünk abban, hogy a pedagógusképző intézmények csak akkor tudják ellátni feladataikat, ha aktívan részt vesznek a közoktatás fejlesztésében.

Hiszünk az önkéntesség erejében, abban, hogy önzetlen áldozatvállalás nélkül nem találhatunk megoldást égető problémáinkra.

Segíteni egymáson

A HISZEM első tanácskozása 2011. június 29-én

Beszámoló a konferenciáról >>

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán idén megalakult Hátrány és Iskola Szakmai Műhely (HISZEM) első konferenciáját tartja. Meghívott előadóinkkal arra keressük a választ, hogy miként lehetne intézményesíteni és rendszeresíteni egymás szakmai segítését, a különösen súlyos társadalmi problémákkal küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű térségekben alkalmazott hatékony pedagógiai módszerek közös tanulságainak összegyűjtését és ezek hasznosítását azok körében, akik nyitottak eddigi gyakorlatuk megváltoztatására.